Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư cho Block Diamond
1. Phương thức thanh toán 1:

 Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc 20 triệu đồng 
 1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
 2 Sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng 10%
 3 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 2 10%
 4 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 3 10%
 5 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 4 10%
 6 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 5 10%
 7 Thông báo bàn giao căn hộ 28%
 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2%
  Tổng cộng 100%

2. Phương thức thanh toán 2: Đóng tiền theo tiến độ xây dựng

 Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc20 triệu đồng 
 1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
 2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
 3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 6 10%
 4 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 10 10%
 5 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15 10%
 6 Ngay khi công trình được cất nóc 10%
 7 Thông báo bàn giao căn hộ 28%
 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2%
  Tổng cộng 100%

Khi mua căn hộ Block Sapphire, khách hàng sẽ có cơ hội chủ động quyết định lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với khả năng và kế hoạch tài chính của gia đình. Đất Xanh đã đưa ra gói ưu đãi hỗ trợ khách hàng trả góp lãi suất 0% trong thời gian đến gần 2 năm. Nếu tài chính đã sẵn sàng, khách có thể thanh toán nhanh để được hưởng thêm chiết khấu ưu đãi đặc biệt. Nếu chưa chuẩn bị sẵn nguồn tài chính, khách có thể vay ngân hàng để thanh toán định kỳ theo thời gian, hoặc thanh toán theo tiến độ xây dựng.
Đối với các khách hàng không thích vay mượn, phương thức thanh toán 1m2/ tháng sẽ là lựa chọn ưu việt, giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong kế hoạch trả góp tiền mua nhà mà không phải phụ thuộc vào ngân hàng.
Phương thức thanh toán Block Pearl - Sunview Town

 Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc 20 triệu đồng 
 1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
 2 Sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng 10%
 3 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 2 10%
 4 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 3 10%
 5 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 4 10%
 6 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 5 10%
 7 Thông báo bàn giao căn hộ 28%
 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2%
  Tổng cộng 100%

2. Phương thức thanh toán 2: Đóng tiền theo tiến độ xây dựng

 Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc20 triệu đồng 
 1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
 2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
 3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 6 10%
 4 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 10 10%
 5 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15 10%
 6 Ngay khi công trình được cất nóc 10%
 7 Thông báo bàn giao căn hộ 28%
 8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2%
  Tổng cộng 100%

3. Phương thức thanh toán 3: Trả góp không lãi suất

 Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc 20 triệu đồng
 1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20,00%
 2 Mỗi tháng sau đợt 1 2,00%
 3 Mỗi tháng sau đợt 2 2,00%
 4 Mỗi tháng sau đợt 3 2,00%
 5 Mỗi tháng sau đợt 4 15,00%
 6 Mỗi tháng sau đợt 5 2,00%
 7 Mỗi tháng sau đợt 6 2,00%
 8 Mỗi tháng sau đợt 7 2,00%
 9 Mỗi tháng sau đợt 8 15,00%
 10 Mỗi tháng sau đợt 9 2,00%
 11 Mỗi tháng sau đợt 10 2,00%
 12 Mỗi tháng sau đợt 11 2,00%
 13 Mỗi tháng sau đợt 12 2,00%
 14 Thông báo bàn giao căn hộ 28,00%
 15 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2,00%
  Tổng cộng 100%

Ghi chú:
Phương thức thanh toán thứ 3: chỉ áp dụng cho tối đa 60 căn hộ thuộc Block A1 (Pearl)
HOTLINE: 0934.153.227


A. Phương thức thanh toán Block Sapphire
Phương thức thanh toán 1
Đợt 01: Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc): Thanh toán 20%
Đợt 02: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 01: Thanh toán 10.0%
Đợt 03: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 02: Thanh toán 10.0%
Đợt 04: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 03: Thanh toán 10.0%
Đợt 05: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 04: Thanh toán 10.0%
Đợt 06: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 05: Thanh toán 10.0%
Đợt 07: Thông báo bàn giao căn hộ: Thanh toán 28.0%
Đợt 08: Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền: Thanh toán 2.0%

Phương thức thanh toán 2
Đợt 01: Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc): Thanh toán 20%
Đợt 02: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 01 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 1:
Thanh toán 10%
Đợt 03: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 02 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 6:
Thanh toán 10%
Đợt 04: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 03 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 10:
Thanh toán 10%
Đợt 05: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 04 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 15:
Thanh toán 10%
Đợt 06: Ngay sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 05 hoặc công trình được cất nóc:
Thanh toán 10%
Đợt 07: Thông báo bàn giao căn hộ: Thanh toán 28%
Đợt 08: Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền: Thanh toán 2%

Phương thức thanh toán 3
Đợt 01: Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc): Thanh toán 20%
Đợt 02: Một tháng sau đợt 01: Thanh toán 1.5%
Đợt 03: Một tháng sau đợt 02: Thanh toán 1.5%
Đợt 04: Một tháng sau đợt 03: Thanh toán 1.5%
Đợt 05: Một tháng sau đợt 04: Thanh toán 1.5%
Đợt 06: Một tháng sau đợt 05: Thanh toán 1.5%
Đợt 07: Một tháng sau đợt 06: Thanh toán 1.5%
Đợt 08: Một tháng sau đợt 07: Thanh toán 1.5%
Đợt 09: Một tháng sau đợt 08: Thanh toán 1.5%
Đợt 10: Một tháng sau đợt 09: Thanh toán 1.5%
Đợt 11: Một tháng sau đợt 10: Thanh toán 1.5%
Đợt 12: Một tháng sau đợt 11: Thanh toán 20.0%
Đợt 13: Một tháng sau đợt 12: Thanh toán 3.0%
Đợt 14: Một tháng sau đợt 13: Thanh toán 3.0%
Đợt 15: Một tháng sau đợt 14: Thanh toán 3.0%
Đợt 16: Một tháng sau đợt 15: Thanh toán 3.0%
Đợt 17: Một tháng sau đợt 16: Thanh toán 3.0%
Đợt 18: Thông báo bàn giao căn hộ: Thanh toán 28.0%
Đợt 19: Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền: Thanh toán 2.0%

B. Phương thức thanh toán Block Ruby
Phương thức thanh toán 1
Đợt 01: Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc): Thanh toán 20%
Đợt 02: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 01: Thanh toán 10.0%
Đợt 03: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 02: Thanh toán 10.0%
Đợt 04: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 03: Thanh toán 10.0%
Đợt 05: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 04: Thanh toán 10.0%
Đợt 06: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 05: Thanh toán 10.0%
Đợt 07: Thông báo bàn giao căn hộ: Thanh toán 28.0%
Đợt 08: Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền: Thanh toán 2.0%

Phương thức thanh toán 2
Đợt 01: Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc): Thanh toán 20%
Đợt 02: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 01 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 5:
Thanh toán 10%
Đợt 03: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 02 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 8:
Thanh toán 10%
Đợt 04: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 03 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 12:
Thanh toán 10%
Đợt 05: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 04 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 15:
Thanh toán 10%
Đợt 06: Ngay sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán Đợt 05 hoặc công trình được đổ bê tông tầng 18:
Thanh toán 10%
Đợt 07: Thông báo bàn giao căn hộ: Thanh toán 28%
Đợt 08: Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền: Thanh toán 2%

Phương thức thanh toán 3
Đợt 01: Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc): Thanh toán 20%
Đợt 02: Một tháng sau đợt 01: Thanh toán 1.5%
Đợt 03: Một tháng sau đợt 02: Thanh toán 1.5%
Đợt 04: Một tháng sau đợt 03: Thanh toán 1.5%
Đợt 05: Một tháng sau đợt 04: Thanh toán 2.5%
Đợt 06: Một tháng sau đợt 05: Thanh toán 2.5%
Đợt 07: Một tháng sau đợt 06: Thanh toán 2.5%
Đợt 08: Một tháng sau đợt 07: Thanh toán 2.5%
Đợt 09: Một tháng sau đợt 08: Thanh toán 25.0%
Đợt 10: Một tháng sau đợt 09: Thanh toán 2.5%
Đợt 11: Một tháng sau đợt 10: Thanh toán 2.0%
Đợt 12: Một tháng sau đợt 11: Thanh toán 2.0%
Đợt 13: Một tháng sau đợt 12: Thanh toán 2.0%
Đợt 14: Một tháng sau đợt 13: Thanh toán 2.0%
Đợt 15: Thông báo bàn giao căn hộ: Thanh toán 28.0%
Đợt 16: Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền: Thanh toán 2.0%

Tại sao bạn nên chọn chúng tôi tư vấn cho bạn?
1. Thông tin từ chúng tôi (chủ đầu tư) là hoàn toàn chính xác: Chính xác từ thông tin dự án đến các ưu đãi, khuyến mãi đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng.
2. Phong cách làm việc “Uy tín - Tận tâm”: Luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu trong công việc.
3. Cam kết hỗ trợ khách hàng sau bán hàng: Luôn đồng hành để hỗ trợ khách hàng khi các bạn cần chúng tôi cả trước và sau bán hàng.
4. Bao vay gói 30.000 tỷ: Hỗ trợ thanh toán tất cả các chi phí và làm các thủ tục hành chính khi vay gói 30 ngàn tỷ trong thời gian ngắn nhất.
Đăng ký ngay hôm nay để có cơ hội CHỌN CĂN HỘ ĐẸP NHẤT